Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Data Sheets

BG

Ex ed, Ex ia, Weatherproof

BG (197 KB) (PDF)
BG North America (180 KB) (PDF)
BG CCCF (675 KB) (PDF)

5 Joule Xenon - Exd, Weatherproof

SM87HXB (287 KB) (PDF)
SM87HXB North American (392 KB) (PDF)

5 Joule Xenon Beacons Ex d, Weatherproof

XB11 (256 KB) (PDF)
XB11 North American (408 KB) (PDF)
BG2

Exed, Exia (Intrinsically Safe) or Weatherproof

BG2 (97 KB) (PDF)
BG3

Exia (Intrinsically Safe), Weatherproof

BG3 (201 KB) (PDF)

Exd, Weatherproof

SM87 SL (592 KB) (PDF)
SM87 SL North American (419 KB) (PDF)
XB9

5 Joule Xenon Beacons Exd, Weatherproof

Download file (94 KB) (PDF)
PB

Ex ed, Ex ia, Weatherproof

PB (215 KB) (PDF)
PB North America (95 KB) (PDF)

Exd, Exia (Intrinsically Safe), Weatherproof

SM87 BG (220 KB) (PDF)
SM87 BG North American (622 KB) (PDF)

Exd, Exia (Intrinsically Safe), Weatherproof

SM87 PB (220 KB) (PDF)
SM87 PB North American (622 KB) (PDF)